OSS

Ofte stilte spørsmål

Slik kjøper du

Å legge inn bud fra PC-en din er den raskeste og mest pålitelige måten å legge inn bud på. Legger du inn bud gjennom mobilappen til IronPlanet blir det enda enklere for deg.

Alt etter behov, kan selgere føre opp utstyret de vil selge i våre månedlige nettauksjoner. Budene legges inn på nettet, slik at kjøpere fra hele verden kan våre med.

Beklager, men det kan være vanskelig å få til ut fra hvor utstyret befinner seg, med mindre det aktuelle utstyret befinner seg på en av våre Ritchie Bros. anlegg. Våre uavhengige inspeksjoner gir detaljerte og dyptpløyende rapporter om utstyrets tilstand. Dette underbygges av IronClad Assurance slik at du trygt kan legge inn bud uten å måtte se utstyret ved selvsyn.

Dersom et produkt har en reservert minstepris, er dette oppgitt i produktets salgsopplysninger.

Våre kundeserviceagenter og salgsrepresentanter står klare til å hjelpe deg. Bare ring +353 1 8605000 så vil vi gjøre vårt beste for å svare på spørsmålene dine.

Kunder må ha et gyldig EU/VIES MVA-nummer. Dersom MVA-nummeret ikke er GYLDIG, må kjøperen betale moms, og dette kan ikke refunderes. Første gang du kjøper vil du bli belastet mva på den første transaksjonen. Dette beløpet refunderes når du har lagt frem korrekt dokumentasjon med et gyldig VIES-MVA-nummer. For eksportkunder refunderes mva ved første kjøp etter innlevering av korrekte eksportdokumenter. Hvis all dokumentasjon er sendt inn etter den første transaksjonen, vil de etterfølgende kjøpene settes med nullsats eller være unntatt MVA, hvis det er aktuelt. Merk: I henhold til IronPlanets retningslinjer skal polsk MVA belastes på eksport fra Polen til land som ikke er medlem av EU. MVA-en refunderes når korrekt dokumentasjon om eksporten sendes inn. Kontakt oss for ytterligere informasjon.

I tillegg til den endelige salgsprisen, påløper det et transaksjonsgebyr samt eventuelle salgsskatter.

Alle produkter som er kjøpt gjennom en IronPlanet-auksjon må betales i sin helhet inne syv (7) virkedager. Hvis betalingen ikke er mottatt innen 3 virkedager, vil det påløpe morarenter.

Et skjema for vareutgivelse leveres til kjøperen eller den valgte transportleverandøren etter at betalingen er fullført og hele beløpet er mottatt. Skjemaet for vareutgivelse gir kjøperen all nødvendig informasjonen for å kunne planlegge henting av varen.

Med mindre annet er oppgitt, må du hente varen innen åtte (8) virkedager etter auksjonen for å unngå oppbevaringsgebyr. Eventuelle oppbevaringsgebyrer må være betalt før en vare kan hentes. Varer som ikke er hentet inne 60 dager anses som forlatt. Når en vare er forlatt, vil det ikke lenger være mulig å hente den. Se IronPlanet Vilkår og betingelser for mer detaljer om våre retningslinjer for forlatte varer.

Betaling

Det er to viktige opplysninger som trengs for å fullføre utsjekkingsprosessen:

  • Leveringsadresse og MVA-nummer.
  • Kjøpere som eksporterer utstyr, vil også bli bedt om å oppgi eksporthavn i USA.

Hvis videresalgsattesten din allerede forefinnes for utstyrets destinasjonsland, vil nummeret for skattefritak dukke opp automatisk under utsjekkingsprosessen. Hvis videresalgsattesten ikke forefinnes, må du sende inn en kopi av videresalgsertifikatet ved hjelp av faksskjemaet med strekkode som er utarbeidet for å gjøre det enkelt for deg. Du kan skrive ut dette faksskjemaet under utsjekkingsprosessen og fra siden for salgsstøtte. Du finner mer informasjon her.

Prosessen tar normalt ikke mer enn fem (5) minutter.

Du vil få tilgang til fakturaen din umiddelbart etter at du har fullført utsjekkingsprosessen.

Ring kundeservice på +353 1 8605033.

Ja, det kan du.

Du vil kunne gjøre endringer i betalingsinformasjonen i inntil tre (3) virkedager etter auksjonen. Men betalingsinformasjonen kan ikke endres etter at du har fullført utsjekkingsprosessen og betalt hele beløpet. Da må du kontakte en av våre kundebehandlere for å gjøre eventuelle endringer i utsjekkingsprosessen.

Ring kundeservice på +353 (0)1 860 5000, så vil de hjelpe deg med utsjekkingsprosessen.

Hvis du ikke kjenner leveringsdestinasjonen rett etter auksjonen, har du opptil tre (3) virkedager på å fullføre utsjekkingsprosessen og betale hele beløpet. Utstyret må flyttes fra selgerens område innen åtte (8) virkedager etter auksjonen.

Prioritetsbud

PrioritetsbudSM er vårt system for å legge inn bud før en auksjon. Veldig mange av budene på våre auksjoner gjøres med Prioritetsbud; mer enn 70 % av varene har bud før selve auksjonsdagen. Fordi Prioritetsbud legges inn under forhåndsvisningen, har de en forsinket effekt på prisen på en vare: prisen endres ikke før auksjonen starter. Å legge inn Prioritetsbud har flere fordeler:

  • Du trenger ikke å sitte ved datamaskinen din på auksjonsdagen. Når du legger inn et Prioritetsbud, oppgir du maksimalprisen du er villig til å betale for en vare. Du vil bli informert umiddelbart dersom du har det høyeste budet, men du vil ikke få vite hvor mye det gjenstår opp til maksimalprisen du har satt for å beskytte deg mot senere budgivere. Størrelsen på budet ditt er konfidensielt, og auksjonsprogrammet holder deg i føringen mot konkurransedyktige bud gjennom forhåndsvisningen og på selve auksjonsdagen helt til ditt maksimumsbeløp eventuelt overskrides. Hvis det legges inn et høyere Prioritetsbud enn ditt, får du umiddelbart varsel om dette med e-post.
  • Du kan vinne budet med et beløp som er lavere enn maksimale beløpet ditt. I våre auksjoner bestemmes prisen av det beløpet av størrelsen på det nest høyeste budet. Den endelige prisen er aldri mer enn ett budtrinn over det nest høyeste budet. Dersom du har liten konkurranse, innebærer det at du kan vinne budet til en lavere pris enn maksimalbeløpet ditt. Vi anbefaler at du angir en pris for din "smertegrense" — en pris som angir at dersom noen vinner budet til en pris høyere enn dette, er du likevel fornøyd med resultatet — og deretter byr ett trinn under dette beløpet. Tidlig budgivning kan sikre at du vinner budet. Når konkurrerende Prioritetsbud legges inn med samme beløp, har det første budet som er lagt inn forrang (det har Prioritet til den prisen), det kan dermed være en fordel å legge inn budet så tidlig som mulig. Du kan legge inn et Prioritetsbud på nettet når som helst, døgnet rundt, eller ved å fakse det inn i åpningstidene for kundesenteret vårt.
  • Frihet til å følge med på andre gode tilbud. Med Prioritetsbud står du fritt til å sjekke og følge med på andre varer på auksjonsdagen uten å måtte tenke på varene du "må ha". Systemet vårt hjelper og støtter deg ved å hele tiden følge med på dine Prioritetsbud og sørge for at du leder budgivningen helt til prisen eventuelt overstiger maksimumsbeløpet du har satt.

Når auksjonsdagen nærmer seg, kan du sjekke statusen på Prioritetsbudene dine i Kjøpslisten på Min konto. Kontroller at e-postadressen og innstillingene for varsling er riktige i Min kontoprofil, slik at du er sikker på at du får våre e-poster med varsler om budgivningen. Selv før du blir overbudt, kan du øke maksimumsbeløpet på dine Prioritetsbud ved å legge inn et nytt Prioritetsbud på samme vare med ditt nye maksimumsbeløp (slapp av, du kan ikke overby deg selv). I likhet med alle andre bud, er Prioritetsbud bindende og kan ikke trekkes tilbake eller reduseres.

Overskuddsutstyr fra det amerikanske forsvaret

For spørsmål angående de forskjellige demilitariseringskodene, se nettsidene til Defense Logistics Agency. For varer som er merket med demilitariseringskodene F og Q må det innhentes en Trade Security Clearance-godkjennelse før varen kan hentes For å få denne godkjenningen, må kjøperen fylle ut all nødvendig informasjon i EUC-skjemaet. Varer som krever EUC kan kun kjøpes av amerikanske statsborgere og GovPlanet-kontoen må være opprettet i USA. Hvis kjøperen er født utenfor USA, må kjøperen sende inn en kopi av sitt amerikanske pass, sertifikat for sitt US statsborgerskap eller amerikanske Green Card.

Våre kundeserviceagenter og salgsrepresentanter står klare til å hjelpe deg. Bare ring +353 1 8605000 så vil vi gjøre vårt beste for å svare på spørsmålene dine.

Alle varer selges i enten euro eller pund, og vi aksepterer bare betaling i disse valutaene.

Kjøpere må følge prosedyrene for fortolling som er beskrevet i våre vilkår og betingelser og ofte stilte spørsmål. Kjøperen er ansvarlig for å betale eventuelle importavgifter og MVA. Kjøperen plikter, på forespørsel fra IronPlanet, å bevise overfor IronPlanet at varene har forlatt landet og/eller er tollklarert i et annet land. Unnlater kjøperen å gjøre dette, blir kjøperen holdt ansvarlig.

I tillegg til den endelige salgsprisen, påløper det et transaksjonsgebyr samt eventuelle salgsskatter. For militært overskuddsmateriell fra DLA som befinner seg i Europa, vil kjøperen måtte betale for en SF97-sertifisering for frigivelse ved kjøp av den aktuelle varen. En SF97-sertifisering for frigivelse koster € 50/£ 45.

Alle produkter som er kjøpt gjennom en IronPlanet-auksjon må betales i sin helhet inne tre (3) virkedager. Hvis betalingen ikke er mottatt innen 3 virkedager, vil det påløpe morarenter.

Et skjema for vareutgivelse leveres til kjøperen eller den valgte transportleverandøren etter at betalingen er fullført og hele beløpet er mottatt. Skjemaet for vareutgivelse gir kjøperen all nødvendig informasjonen for å kunne planlegge henting av varen.

Før kjøpte varer kan forlate statlige områder, må det foreligge et utfylt 0215-skjema som er signert og stemplet av en tollspeditør. Dette dokumentet får du fra IronPlanet.

Med mindre annet er oppgitt, må du hente varen innen åtte (8) virkedager etter auksjonen for å unngå oppbevaringsgebyr. Eventuelle oppbevaringsgebyrer må være betalt før en vare kan hentes. Varer som ikke er hentet inne 60 dager anses som forlatt. Når en vare er forlatt, vil det ikke lenger være mulig å hente den. Se IronPlanets vilkår og betingelser for mer informasjon om våre retningslinjer for forlatte varer.

Før en vare kan forlate en statlig base må du fremskaffe et EORI-nummer og et 0215-fortollingsskjema som er utfylt og stemplet av tollvesenet. Enheten må inspiseres av en tollspeditør og et innførselsskjema må være fylt ut. Innførselsskjemaet danner grunnlag for eventuelle avgifter som skal betales. Alle avgifter og MVA må betales før kjøperen forlater tollkontoret. Tollkontoret kan også kreve en BAFA-kontroll av varen.

Før en vare kan forlate en statlig base må du fremskaffe et EORI-nummer og et 0215-fortollingsskjema som er utfylt og stemplet av tollvesenet. Før en vare innføres til hjemlandet ditt, må en autorisert frakt- eller tollspeditør sende et forhåndsvarsel til tolletaten i form av et T1-skjema (T1 = Transittering av varer som ikke har EU-status). T1-skjemaet fullføres på den lokale tollstasjonen i kjøperens hjemland. Alle avgifter og MVA skal betales i kjøpernes hjemland. Tollkontoret kan også kreve en BAFA-kontroll av varen. Våre speditører kan hjelpe deg med dette, kontakt EUCustomerCare@ironplanet.com.

Før varen kan forlate en statlig base, må det foreligge et utfylt 0215-tollklareringsskjema som er stemplet av tolletaten. Før en vare innføres til en EU-havn, må en autorisert frakt- eller tollspeditør sende et forhåndsvarsel til tolletaten i form av et T1-skjema (T1 = Transittering av varer som ikke har EU-status). T1-skjemaet fullføres ved havnen hvor varen forlater EU. Det skal ikke betales noen EU-avgifter eller MVA. Tollkontoret kan også kreve en BAFA-kontroll av varen.

BAFA er det føderale kontoret for økonomiske saker og eksportkontroll i Tyskland og har ansvaret for den administrative implementeringen, overvåkningen av, og eventuell etterforskning i forbindelse med, de tyske bestemmelsene for eksportkontroll. Kontrollen foregår spesielt ved de ulike tollstasjonene, og BAFA inngår i et komplekst eksportkontrollsystem.

Et autorisert frakt- eller tollspeditør kan fylle ut dette dokumentet for deg.

CE-sertifisering er bare et EU-krav. Derfor vil det meste av militærutstyret fra USA ikke være CE-sertifisert, men det kan være noe europeiskprodusert utstyr som tilbys for salg som kan være CE-sertifisert. Samsvar med CE-sertifiseringen er en inkludert del av våre Ironclad Assured inspeksjonsrapporter, slik at alle rapporter bør granskes for å avklare om enheten viser et CE-merke. Denne informasjonen er tilgjengelig i delen som kalles Funksjoner øverst i rapporten.

IronPlanet kan skaffe til veie en SF97-sertifisering fra det amerikanske forsvarets logistikkbyrå (DLA). Det er kjøperens eget ansvar å sjekke med lokale myndigheter om en vare kan omregistreres i sitt hjemland. Det kan hende at det må utføres visse endringer på kjøretøyet for at det skal oppfylle EU-kravene. En SF97-sertifisering for frigivelse koster € 50/£ 45.

Ved henting av varer kjøpt fra det amerikanske forsvarets logistikkbyrå (DLA) og som befinner seg på en amerikansk militærbase, må alle besøk på basen planlegges i forkant sammen med en representant for IronPlanet. Noen steder kan ha restriksjoner eller stille spesielle krav i forbindelse med besøket. Når et besøk er godkjent, vil du eller fraktselskapet ditt bli eskortert inn på basen.

Etter at den endelige betalingen er mottatt, vil skjemaet for frigivelse av varen bli tilgjengelig på kjøperens IronPlanet-konto. Skjemaet for frigivelse vil bestå av kontaktinformasjon for den IronPlanet-avdelingen som vil bistå deg i planlegging av dato for henting og informere deg om nøyaktig sted for henting. Når det gjelder varer som selges fra et statlig anlegg, kreves det at din fraktleverandør må fremvise personlig identifikasjonsbevis, korrekt dokumentasjon og, i enkelte tilfeller, forsikringsbevis, før det gis tillatelse til å slippe inn på anlegget.

IronPlanet hjelper kjøperne med å utarbeide relevante tollpapirer. Våre transportpartnere bistår med T1-skjemaet.

Transport

Kjøpere er ansvarlige for transporten av det kjøpte utstyret.

For hjelp med transport, kontakt våre transportpartnere.

Nei. Selgeren er ikke pålagt å laste inn hverken utstyr eller tilbehør i en konteiner. Dersom kjøperen ønsker at utstyret skal lastes i en konteiner, må kjøperen ordne dette gjennom sin valgte fraktleverandør. Unntak fra dette fremkommer på informasjonssidene for det aktuelle produktet.

Selgeren er ikke pålagt å demontere noen deler av utstyr for transport. Enkelte selgere eller oppbevaringssteder tilbyr imidlertid sine tjenester for demontering mot en ekstra avgift. Kjøperen må eventuelt avtale dette direkte med selger eller oppbevaringssted. Kontaktinformasjon til selgeren oppgis når IronPlanet har mottatt full betaling for varen(e) som er kjøpt. Eventuelle tilleggsavgifter må det forhandles om og betales til selgeren eller oppbevaringsstedet. IronPlanet vil ikke være involvert i å ordne med demontering med mindre annet er oppgitt på våre nettsider.

IronPlanet kan ikke gi ytterligere dimensjoner og/eller spesifikasjoner for utstyret utover det som er angitt i våre inspeksjonsrapporter. Kjøpere kan få dimensjoner og/eller spesifikasjoner ved å kontakte produsenten av originalutstyret, eller ved å besøke produsentens nettsted, kontakte forhandlere i området eller foreta eget søk på Internett. En kjøper bør samarbeide med sin fraktleverandør for å fremskaffe generelle referanser for dimensjoner. Selgeren kan velge å hjelpe deg med ytterligere informasjon, men husk at selgeren ikke er pålagt å gi ytterligere informasjon om utstyret.

IronPlanet og/eller kontoret for hjelp med henting vil gi deg selgerens kontaktinformasjon når hele betalingen er fullført. Du kan også finne denne informasjonen når full betaling er gjort, på vår nettside ved å åpne linken til transporttillatelse som finnes på kjøpslisten for den aktuelle varen.

Kjøperen må hente utstyret fra selgerens sted senest åtte (8) virkedager etter at auksjonen er avsluttet. Etter 8 virkedager har selgeren rette til å belaste oppbevaringsavgift. Etter seksti (60) kalenderdager etter at utstyret er frigitt, kan utstyret anses å være forlatt og bortskaffet, og alle lagringsutgifter og full provisjon vil trekkes fra inntektene. (For mer informasjon, se våre komplette vilkår og betingelser: del V. Gjennomføring av transaksjoner under Kjøpers fjerning av utstyr.)
Se kjøpers gebyrer og avgifter

Alt du trenger for å godtas som kjøper hos IronPlanet er et MVA-nummer som er gyldig i EU. Det kreves ikke noe depositum. Kjøper som befinner seg utenfor Europa må imidlertid betale et depositum på €2000 for å kunne legge inn bud på auksjonen. Hvis en kjøper ikke vinner noe bud på auksjonen, vil pengene forbli på depositumkontoen hos IronPlanet så lenge kjøperen ønsker å beholde rettighetene til å legge inn bud. En kjøper kan når som helst be om tilbakebetaling av depositumet fra IronPlanet ved å sende en e-post. Vær oppmerksom på at depositumet vil tilbakebetales til samme person/firma som betalte inn depositumet. For tilbakebetaling av depositumet, kontakt +353 1 860 5000 or EUCustomerCare@ritchiebros.com eller kontakt din lokale representant. Se vår kontaktside.

IronPlanets transportpartnere tilbyr våre kjøpere en liste over transportselskaper som kan bistå med internasjonal transport. Mange av disse selskapene vil også gi deg uforpliktende tilbud både før og etter auksjonen. Transport av kjøpte varer er kjøperen eget ansvar, IronPlanet vil ikke hverken ordne med eller sørge for transport av utstyret. Ta kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om transport.

I tillegg til tilsagnsbeløpet, vil det påløpe et transaksjonsgebyret samt MVA som du som kjøper må betale. Se Kjøpers gebyrer og avgifter for mer informasjon.
I tillegg må du som kjøper stå for kostnaden for hele transporten. Dette betales direkte til den fraktleverandøren du velger å benytte til transport av utstyret.

Full betaling skal være mottatt av IronPlanet innen 3 virkedager etter auksjonen. Rett etter at auksjonen er avsluttet, må du fullføre utsjekkingsprosessen for å skrive ut faktura med korrekt angitt leveringssted. Fakturaen vil være tilgjengelig så snart utsjekkingsprosessen er fullført. Etter at betalingen er fullført, har du tilgang til fakturaen din via lenken Faktura på informassiden for Ettersalg.
Beløp som ikke er betalt innen fristen ansees som mislighold, og kjøperen vil bli ilagt et "straffegebyr" tilsvarende et eventuelt tap når varen blir solgt på nytt, pluss en provisjon på 14 % på videresalgsprisen, og ikke under noen omstendighet på under € 2000. Denne avgiften gjelder separat for hver enkelt vare som kjøperen har fått tilsagn på. Pass på at finansieringen er ordnet før budgivning for å sikre at betalingen vil gjøres i tide og for å unngå eventuelle straffegebyrer.

Dersom varen du kjøper er for eksport, må du fullføre vår utsjekkingsprosess etter salget og oppgi eksporthavn og leveringsadresse. Du vil pålegges å betale inn MVA-beløpet i fakturaen din. IronPlanet vil refundere dette beløpet ditt ved mottak av korrekt dokumentasjon innen de tidsfristene som er angitt i våre vilkår og betingelser. Det kan hende at varene er unntatt MVA dersom de sendes med våre godkjente transportpartnere, kontakt Kundestøtte for mer informasjon.

Kjøperen må ordne med frakt og selv skaffe til veie nødvendig dokumentasjon for tollmyndighetene. Ta kontakt med en frakt- eller tollspeditør angående eksakte krav ved eksport. Som en del av vår service til deg som kjøper, bidrar IronPlanet med en liste over frakt- eller tollspeditører.

Kjøperen må selv ordne med transport. IronPlanet kan gi deg en liste over frakt- eller tollspeditør før auksjonen. Etter auksjonen kan du be om transporttilbud fra våre transportpartnere direkte gjennom IronPlanet-nettstedet.