OSS

Ofte stilte spørsmål

Hvordan selge

Selgere kan, etter behov, legge ut utstyr til salg på våre ukentlige auksjoner på nett eller på et fysisk sted. Når auksjonen er i gang, enten på nett eller på et fysisk sted, kan budene legges inn på nett slik at kjøpere fra hele verden kan delta.

Ja, utstyr som selges på våre månedlige spesifiserte auksjoner og stedlige auksjoner kan ha en reservert minstepris.

Taksering av utstyr

Hvor lang tid det tar og hvor mye arbeid det kreves for å utføre en taksering avhenger av flere faktorer som blant annet antall, type, alder, tilstand, sted(er) og tilgjengeligheten for de aktuelle utstyrselementene. En forholdsvis enkel taksering vil normalt kunne utføres innen 2-3 uker etter at vi har mottatt en signert bestilling av taksering. Mer omfattende takseringer tar normalt lenger tid. Vi gjør naturligvis vårt ytterste for å imøtekomme dine spesifikke krav.

Definisjonene av disse tre verdivurderingene er skissert nedenfor:

  • Markedsverdi (Fair Market Value - FMV) - Den prisen det med all mulig rimelighet kan forventes for en eiendel i et salg mellom en villig kjøper og en villig selger, uten at noen av partene på noen måte er tvunget til å kjøpe eller selge og at begge parter er fullt innforstått med alle relevante fakta per en spesifikk dato.
  • Verdi ved styrt avvikling (Orderly Liquidation Value - OLV) - Bruttoprisen det med all mulig rimelighet kan forventes ved salg når selger gis rimelig tid til å finne kjøper(e) og selgeren er nødt til å selge utstyret i en gitt tilstand per en spesifikk dato.
  • Verdi ved tvungen avvikling (Forced Liquidation Value - FLV) - Bruttoprisen det med all mulig rimelighet kan forventes ved et skikkelig annonsert offentlig salg og selgeren er nødt til å selge utstyret raskt i en gitt tilstand per en spesifikk dato.

Salgsgebyr

Det avhenger av hvor mange enheter og hva slags utstyr du ønsker å selge som en del av en pakkeløsning. Ønsker du mer informasjon, kontakt IronPlanets kundeservice på telefon +353(0)1 899 1040.