Peravgifter og skatter

Kjøperavgift

Det er gratis å registrere seg hos IronPlanet og å delta i auksjoner.

Transaksjonsgebyr
For hver vare vunnet i en IronPlanet-auksjon, må kjøperen betale et transaksjonsgebyr. Summen av dette gebyret baseres på endelig salgspris, og det ligger informasjon om gebyret på listesiden for hver vare.

Standardgebyr og sen betaling-gebyrer
Hvis vinneren av budrunden ikke fullfører transaksjonen av en eller annen grunn, må de betale et standardgebyr basert på endelig salgspris for varen, mindre kjøpers transaksjonsgebyr. I tillegg vil kjøper bli belastet et sen betaling-gebyr på alle kjøpte varer som ikke er betalt innen fem (5) arbeidsdager etter fullføring av kjøpskontrakt. Standardgebyrer og sen betaling-gebyrer er beskrevet i tabellen under.

Endelig salgspris Standardgebyr Sen betaling-gebyr
(per arbeidsdag per vare)
€2,000 eller mindre €500 €10
€2,001 - €10,000 25% €25
€10,001 - €20,000 25% €50
€25,001 - €50,000 25% €100
€50,001 - €100,000 25% €250
Mere enn €100,000 25% €250

Hvis en byder legger inn automatiske bud på flere varer i samme auksjon, vil prisen ved stenging av auksjonen for varene som er automatisk bydd på, bli lagt sammen for å bestemme aktuelle standardbetaling.
Med mindre, og frem til, alle standardgebyr og sen betaling-gebyr betales i sin helhet, vil ikke kunden kunne legge inn bud på vårt nettsted. IronPlanet forbeholder seg rettigheten til å stenge ute deltakelse på vår side når som helst.

Skatter
Alle vare solgt på IronPlanet er eksklusive MVA, og denne vil bli lagt til endelig salgspris og transaksjonsgebyr for hver vare etter at auksjonen er vellykket gjennomført. Kjøper er ansvarlig for eventuelle stempelavgift-skatter.

Storage Fees
Unless otherwise detailed on item listing page, Buyers shall remove the equipment from Seller's premises no later than eight (8) business days after the Auction closes, after which Buyers may be responsible for payment of Storage Fees, and in some cases payment of cost to transport equipment to an alternate location. If a Buyer has not removed the equipment from the Seller's location within eight (8) business days after the close of the Auction for the piece of Equipment, the Buyer will be responsible for directly paying the Seller any and all storage fees if levied by the Seller. If levied by the Seller, standard storage fees will be €25 per day, beginning on the 9th day after the close of the Auction for the piece of equipment.

Relocation Fees
Failure to remove the equipment from the Seller’s premises within fifteen (15) calendar days after the Auction may result in relocation of the equipment to a storage facility. In the event of equipment relocation, all costs associated with relocation and storage will be due prior to pick-up being allowed. Additionally, a Relocation Fee equal to the greater of (i) 1% of sale price or (ii) €250 will be due for each unit relocated to storage.